ฟังเพลงมหาวิทยาลัย ของที่ระลึก จดหมายข่าว
 
Visitor no. Since 26 August 2005

ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร.----
  คู่มือการจัดระบบและกำหนดอายุเอกสาร มฟล. คำแนะนำการสืบค้น
แบบฟอร์มส่งมอบของที่ระลึกแบบฟอร์มขอยืมเอกสาร ตัวอย่างสันแฟ้ม
   
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยินดีรับมอบเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ วัสดุ สิ่งของและข้อมูล ที่มีค่า ทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดเชียงรายและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

Best view
with Internet Explorer Version 5.0 or Higher Resolution 1024 X 768 Text size Medum.
© Copyright 2005-2006
Archives Of Mae Fah Luang University หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.0-5391-6344
------------------------------------------------------------------------------------