มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2557
ทั้งหมด 166 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นายวิรพงค์ มานะตระกูลกิจ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 500.00 15/12/57 เงินสด
2 นางภัทร์ฐิตา กุงแก้ว ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 800.00 15/12/57 เงินสด
3 นางณัฎชยา กุลศรี ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 3,300.00 15/12/57 เงินสด
4 นายธีรชาติ ปัทมาลัย ค่ารักษาพยาบาล 3,314.00 15/12/57 เงินสด
5 นายวีรเชษฐ์ จิตรใคร่ครวญ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 360.00 15/12/57 เงินสด
6 นางสาวภัทรกมล รังษี ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 4,200.00 15/12/57 เงินสด
7 นายจีรพงษ์ คีลาวงค์ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,200.00 15/12/57 เงินสด
8 นายภาคภูมิ บุญญานันต์ ค่าเล่าเรียนบุตร 4,290.00 15/12/57 เงินสด
9 นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,145.00 15/12/57 เงินสด
10 นายธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 730.00 15/12/57 เงินสด
11 นายอนุเทพ สุขศรีวงศ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,130.00 15/12/57 เงินสด
12 นายอนุเทพ สุขศรีวงศ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 555.00 15/12/57 เงินสด
13 นางสาวชฎาพันธ์ พรมมา ค่ารักษาพยาบาล 475.00 15/12/57 เงินสด
14 นายวรนนท์ ลีลาเวทพงษ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 5,805.00 15/12/57 เงินสด
15 นางสาวอมรรัตน์ ยายอด ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 4,000.00 15/12/57 เงินสด
16 นายวรกร สุวรรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 3,697.00 15/12/57 เงินสด
17 นางสาววรัญญา ติยะธะ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 15/12/57 เงินสด
18 นางสาวอภิญญา โพธิคำ ค่าตรวจสุขภาพ 2,025.00 15/12/57 เงินสด
19 นายนราวุธ ทองมะโรงสี ค่ารักษาพยาบาล 3,207.00 15/12/57 เงินสด
20 นางสาวปิยะนุช ศิริวัฒน์ ค่ารักษาพยาบาล 1,580.00 15/12/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร