มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
ทั้งหมด 180 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวรภัสสา สมุดความ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,000.00 16/07/58 เงินสด
2 นางปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล ค่าเล่าเรียนบุตร 2,145.00 16/07/58 เงินสด
3 นางสุจิตรา แผ่นทอง ค่ารักษาพยาบาล 683.00 16/07/58 เงินสด
4 นายจิตวัต อินต๊ะมูล ค่าเล่าเรียนบุตร 1,800.00 16/07/58 เงินสด
5 นางสาวธัชพงษ์ รักเสมอ ค่ารักษาพยาบาล 210.00 16/07/58 เงินสด
6 นายสุชาติ สมสวย ค่าเล่าเรียนบุตร 2,145.00 16/07/58 เงินสด
7 นายวรพชร จันทร์ขันตี ค่ารักษาพยาบาล 1,212.00 16/07/58 เงินสด
8 นายสมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ ค่ารักษาพยาบาล 932.50 16/07/58 เงินสด
9 พญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ ค่ารักษาพยาบาล 3,360.00 16/07/58 เงินสด
10 นางสาวดรุณี ปินคำ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,130.00 16/07/58 เงินสด
11 นางสาวปรารถนา คอฟฟิน ค่าเล่าเรียนบุตร 1,435.00 16/07/58 เงินสด
12 นางสาวไผททิพย์ ทับทอง ค่ารักษาพยาบาล 1,180.00 16/07/58 เงินสด
13 นางสาวพรพรรณ สิงห์สุริยะ ค่ารักษาพยาบาล 365.00 16/07/58 เงินสด
14 นายอดิศักดิ์ ดอนนะไชย ค่าเล่าเรียนบุตร 550.00 16/07/58 เงินสด
15 นายพีระพงษ์ ฉิมวิไลทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 500.00 15/07/58 เงินสด
16 นางสาวนันทวัน วงค์หวัน ค่ารักษาพยาบาล 8,710.00 15/07/58 เงินสด
17 นายวิเชียร ขานฤทธี ค่ารักษาพยาบาล 80.00 15/07/58 เงินสด
18 นางสาววรณุชณา วงศ์คม ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 8,730.00 15/07/58 เงินสด
19 นางสาวพรพรรณ สิงห์สุริยะ ค่ารักษาพยาบาล 2,265.00 15/07/58 เงินสด
20 นางสาวสิริวรรณ กิตติร่มโพธิ์งาม ค่ารักษาพยาบาล 305.00 15/07/58 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร