มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2560

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 73 รายการ หน้า: [1] 2 3 4
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13423 หจก.เวชสิน ค่าเครื่องวัดความดันแบบปรอท 6010940 15,000.00 ธ.กรุงเทพ/00032975 14/09/60 ส่วนการเงิน
13422 บจก.ที.แมน ฟาร์มา ค่าเวชภํณฑ์ยา 6008002728,6008002844,6008002730 17,350.00 ธ.กรุงเทพ/00032974 14/09/60 ส่วนการเงิน
13421 บจก.ทีซัส เฮลท์ ฮับ ค่าเวชภํณฑ์ยา 60080099 12,250.00 ธ.กรุงเทพ/00032973 14/09/60 ส่วนการเงิน
13420 หจก.ลานนา พริ้นฟอร์ม ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 60/00734 42,000.00 ธ.กรุงเทพ/00032971 14/09/60 ส่วนการเงิน
13419 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา 1160713125 45,047.00 ธ.กรุงเทพ/00032982 14/09/60 ส่วนการเงิน
13418 บจก.เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ ค่าหูฟังแพทย์ 6009011 39,500.00 ธ.กรุงเทพ/00032969 14/09/60 ส่วนการเงิน
13415 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ยา 17081801 4,600.00 ธ.กรุงเทพ/00032965 13/09/60 ส่วนการเงิน
13414 บจก.ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6008089 1,284.00 ธ.กรุงเทพ/00032964 13/09/60 ส่วนการเงิน
13410 หจก.มิวสิค บ็อค เอฟ เอ็ม ค่าจ้างออกอากาศ 100/60 5,000.00 ธ.กรุงเทพ/00035231 11/09/60 ส่วนการเงิน
13399 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 6001505 224,776.00 ธ.กรุงเทพ/00035176 08/09/60 ส่วนการเงิน
13387 บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่าเวชภัณฑ์ยา 1170806735 11,267.10 ธ.กรุงเทพ/00032932 04/09/60 ส่วนการเงิน
13386 บจก.เครส ฟาร์ม่า ค่าเวชภัณฑ์ยา 1712671,1712305 3,789.00 ธ.กรุงเทพ/00032922 04/09/60 ส่วนการเงิน
13385 บจก.พี.ซี.ซี.เจนเนอรัลซัพพลาย ค่าล้อลูกยาง 001995 13,289.40 ธ.กรุงเทพ/00032926 04/09/60 ส่วนการเงิน
13382 บจก.ที.แมน ฟาร์มา ค่าเวชสำอาง 6007003612 10,600.00 ธ.กรุงเทพ/00032923 04/09/60 ส่วนการเงิน
13381 บจก.เอส.เค.เครื่องเขียน ค่าปากกาสำหรับลงนาม 256008/00211 3,850.00 ธ.กรุงเทพ/00035086 07/09/60 ส่วนการเงิน
13380 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุสารเคมี 60/19945 880.00 ํธนาคารกรุงเทพ/00035097 07/09/60 ส่วนการเงิน
13379 หจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย ค่ายาง 17080326 83,200.00 ธ.กรุงเทพ/00035096 07/09/60 ส่วนการเงิน
13378 นางแก้ว สุทธวงค์ ค่าวัดุสำนักงาน ฺB 0001 60,380.00 ธ.กรุงเทพ/00035095 07/09/60 ส่วนการเงิน
13375 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร 26-1264 2,520.00 ธ.กรุงเทพ/00035091 07/09/60 ส่วนการเงิน
13373 บจก.พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ ค่าตู้นิรภัย 6008-0398 14,900.00 ธ.กรุงเทพ/00035089 07/09/60 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร