- หน้าแรก
ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | Wednesday, 20 September 2017
Main Menu
- หน้าแรก
- ส่วนการเจ้าหน้าที่
- บุคลากร
- ดาวน์โหลดเอกสาร
- ติดต่อ
Administrator
HR-Online
Hot Links
- เวปไซต์มหาวิทยาลัย
- สารบรรณออนไลน์
- ระบบแจ้งเงินเดือน
- MFU Intranet
- ระบบขอใช้บริการ IT
- ระบบจองรถยนต์
- ระบบบริการบุคลากร
- สกสค. เชียงราย
ผู้เข้าชมในขณะนี้
We have 2 guests online
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์เดิมของส่วนการเจ้าหน้าที่

โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงานขึ้นใหม่แล้ว

 โปรด "คลิก" เพื่อไปยังเว็บไซต์ใหม่ของส่วนการเจ้าหน้าที่ 

 

 

-------------------------------------------------

 

หัวข้อข่าวที่สำคัญ

 

- ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- เอกสารคู่มือพนักงาน

- ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ (สภามหาวิทยาลัยฯ)

- วันหยุดและวันหยุดชดเชยประจำปี พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข)

- แจ้งเพิ่มเติม/ยกเลิก วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

 

ข่าวรับสมัครงาน (Recruitment)

 

- ข่าวการรับสมัครงาน

- ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (Application Forms)

- ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ข่าวการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation)

 

- คู่มือการประเมินฯ พนักงานสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2559

- เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- อธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานฯพนักงานสายปฏิบัติการฯ

- ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินฯ พนักงานสายปฏิบัติการฯ

- ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานฯ

- ชี้แจงแนวทางกำหนดวิธีการประเมินฯ พนักงานสายปฏิบัติการ

- เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)!!!

- ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2558

- ประกาศฯ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

 

ข่าวสวัสดิการพนักงาน (Welfare)

 

 

 

- การประกันสุขภาพกลุ่ม (ลูกจ้างชั่วคราวและชาวต่างชาติ)

- การประกันสุขภาพกลุ่มครูอาสาสมัครชาวจีน (เงื่อนไข สกอ.)

- การประกันอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2559 (บริษัท สยามซิติี้ฯ)

- แจ้งสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

- ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

- Download แบบ ก.พ.ว.

- ใบสมัคร ช.พ.ค. / ใบสมัคร ช.พ.ส.

 

 

ข่าวทุนการศึกษา (Scholarships)

 

 


 - ประกาศรับสมัครทุน สายวิชาการ 2560 (เต็มจำนวน)

 - ประกาศรับสมัครทุน สายวิชาการ 2560 (ร้อยละ50)

 - ประกาศรับสมัครทุน สายปฏิบัติการ 2560 (ร้อยละ50)

 - ดาวน์โหลดใบสมัครรับทุนฯ

----------------------------------------------------------

  - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560 เพิ่มเติม

  - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2561

ข่าวอื่นๆ (Other)

 

 

  - เอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มฟล.

  - เอกสารประกอบการอบรมงานสารบรรณ (17 ก.พ. 2559)

  - เอกสารอบรมการเขียนรายงานการประชุม (18 ก.พ. 2559)

  - เอกสารอบรมฯ (3 มี.ค. 2559)

  - ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนอุปกรณ์ IT (อาจารย์)

  - แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ IT (อาจารย์)

 

 

 

 

 

บุคลากร
Read more...
 
   
     

 
Advertisement

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai
porno izle telefon dinleme casus telefon telefon dinleme