• White Living Room

  ปณิธาน

  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

 • Villa

  วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 • Building

  เอกลักษณ์

  “ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม”

บริการ ในมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 •    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 •    ข่าวราคากลาง   
 •    ระเบียบพัสดุ   

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 28 เม.ย. 2560 10:30:55 ]  
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ณ กลุ่มอาคาร M-Square  [ 26 เม.ย. 2560 11:02:41 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 26 เม.ย. 2560 10:21:22 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  [ 24 เม.ย. 2560 13:36:36 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อฟูกที่นอน จำนวน ๗๘๖ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 20 เม.ย. 2560 13:40:22 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมงมุม แมลงสาบ และหนู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 20 เม.ย. 2560 10:33:40 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  [ 7 เม.ย. 2560 11:45:40 ]  
       
    ข่าวทั้งหมด  

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :