ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
 
24 มี.ค. 2560 10:43:52
รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก อบ รีด บริเวณอาคารหอพักนักศึกษา F2,F5,อาคารสันทนาการ 1 และอาคารสันทนาการ 2 กลุ่มหอพักลำดวน จำนวน 4 ร้าน  

 
24 มี.ค. 2560 10:42:19
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม บริเวณอาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 , อาคารเรียนรวม E1 , อาคาร E-Park , อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน(C5) , อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2(S2) และอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(AV) จำนวน 20 ร้านค้า  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :