ข่าวราคากลาง

 
12 ม.ค. 2560 14:07:28
ราคากลางจ้างงานปรับปรุงพื้นที่วางระบบผลิตน้ำ RO อาคารปฎิบัติการ ๕ (S๕)  

 
10 ม.ค. 2560 15:14:11
ราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๒๒๔ เครื่อง  

 
30 ธ.ค. 2559 11:44:49
ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Access Switch  

 
19 ธ.ค. 2559 15:15:06
ราคากลางงานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน  

 
19 ธ.ค. 2559 15:13:53
ราคากลาง งานปรับปรุงกันซึมอาคารภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาคาร S๗,E๑และE๒)  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :