ข่าวราคากลาง

 
15 มี.ค. 2560 13:49:35
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ อาคารปรีคลินิก ชั้น ๒  

 
10 มี.ค. 2560 11:27:51
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ อาคาร M-Square (E-PARK)  

 
10 มี.ค. 2560 11:27:01
ราคากลางงานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :