ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
17 ก.พ. 2560 15:35:26
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
15 ก.พ. 2560 14:11:02
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง  

 
10 ก.พ. 2560 15:47:17
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
10 ก.พ. 2560 15:46:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
10 ก.พ. 2560 13:42:47
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค DGGE ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  

 
10 ก.พ. 2560 11:49:05
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
9 ก.พ. 2560 14:50:13
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเชิญชวนจ้างงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกตามหน่วยงาน  

 
9 ก.พ. 2560 14:29:29
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา จำนวน ๑ ชุด  

 
8 ก.พ. 2560 14:52:45
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗)  

 
8 ก.พ. 2560 14:44:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ  

 
8 ก.พ. 2560 14:39:01
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
7 ก.พ. 2560 15:26:26
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
7 ก.พ. 2560 14:31:44
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง  

 
7 ก.พ. 2560 14:31:41
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง  

 
6 ก.พ. 2560 15:35:45
ประกาศมหาวิทยาลัยาแม่ฟ้าหลาง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน ๑ ชุด  

 
6 ก.พ. 2560 15:34:16
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องปั้นเม็ดยาลูกกลอน จำนวน ๑ เครื่อง  

 
6 ก.พ. 2560 15:30:53
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเบื้องต้น จำนวน ๕ ตัว  

 
31 ม.ค. 2560 16:02:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
24 ม.ค. 2560 15:25:08
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   


ระเบียบพัสดุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558


 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :