ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
22 พ.ค. 2560 14:03:39
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗) (ครั้งที่ ๒)  

 
17 พ.ค. 2560 13:51:52
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
17 พ.ค. 2560 12:57:19
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 
17 พ.ค. 2560 11:19:29
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องผลการประเชิญชวนซื้อเครื่องบดตัวอย่างจำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีประกาศเชิญชวน  

 
11 พ.ค. 2560 15:08:24
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๔)  

 
26 เม.ย. 2560 11:02:41
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อลิฟต์โดยสาร(ขนของ)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ณ กลุ่มอาคาร M-Square  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   


ระเบียบพัสดุ

ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2558


 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :