ข่าวรับสมัคร
 
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน
 
 
 
14 มิ.ย. 2560 10:02:08
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาศรม ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ  

 
12 เม.ย. 2560 10:07:57
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย  

 
9 ก.พ. 2560 10:55:42
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร  

 
19 ธ.ค. 2559 08:25:07
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา  

 
22 พ.ย. 2559 11:08:53
MAE FAH LUANG UNIVERSITY NOTIFICATION INVITATION OF APPLICATIONS FOR ACADEMIC POSTS, 1/2017  

 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :