ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา
 
 
 
22 มิ.ย. 2560 10:34:56
ขอเชิญบุคลากรภาครัฐ เอกชน เครือข่ายประชาชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยง เข้าร่วมโครงการ \"การจัดการมรดทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบน 2\"  

16 มิ.ย. 2560 13:19:15
ขอเชิญส่วนราชการ เครือข่ายประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ \"ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ\"  

16 มิ.ย. 2560 11:18:09
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

26 ม.ค. 2560 13:44:33
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางทางกายภาพบำบัดชุมชน  

3 มิ.ย. 2559 15:28:10
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MFU Tech Startup Camp 2016  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 

 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :