ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา
 
 
 
10 ม.ค. 2560 11:41:23
ขอเชิญ นักศึกษา/บุคลากร หรือผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม Startup MFU Startup Talk #3  

28 ธ.ค. 2559 15:35:02
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  

22 พ.ย. 2559 11:41:10
ขอเชิญบุคคลากรส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  

22 พ.ย. 2559 11:37:36
ขอเชิญนักกายภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด  

22 พ.ย. 2559 11:28:36
ขอเชิญบุคคลากรทางการพยาบาล และบุคคลากรด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care  

3 มิ.ย. 2559 15:28:10
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MFU Tech Startup Camp 2016  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 

 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :