ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา
 
 
 
8 ส.ค. 2560 07:38:23
ขอเชิญน้องนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม “MFU Design Thinking Workshop”  

7 ส.ค. 2560 11:32:47
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) ประจำปี 2560“  

16 มิ.ย. 2560 11:18:09
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 

 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :