ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา
 
 
 
23 ก.พ. 2560 16:36:01
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมสอบ Writing (IELTS Academic) \"  

23 ก.พ. 2560 16:29:19
ขอเชิญบุคคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเบื้องต้น  

23 ก.พ. 2560 16:22:36
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมสอบ IELTS Academic รุ่นที่ 3 \"  

23 ก.พ. 2560 16:14:50
ขอเชิญบุคคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (เบื้องต้น) รุ่นที่ 3  

20 ก.พ. 2560 10:42:54
ขอเชิญเข้าร่วมการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสุนทรียเสวนานักสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนด้านวิทยาศาสตร์”  

7 ก.พ. 2560 14:58:18
ขอเชิญแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ การชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัด  

26 ม.ค. 2560 14:03:35
ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจร่วมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC รุ่นที่ 5  

26 ม.ค. 2560 13:44:33
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทางทางกายภาพบำบัดชุมชน  

22 พ.ย. 2559 11:37:36
ขอเชิญนักกายภาพ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด  

3 มิ.ย. 2559 15:28:10
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ MFU Tech Startup Camp 2016  

   
 
ข่าวย้อนหลังประจำเดือน   

 

 

ข่าว มฟล.
MFU News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการอบรมสัมมนา
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวรับสมัคร
ข่าวราคากลาง
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ
บทความพิเศษ
   

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :