ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วนาศรม ครั้งที่ 4/2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานวนาศรม โดยมีรายละเอียด ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการดังต่อไปนี้

 1. พนักงานต้อนรับ จำนวน 1 อัตรา

การสมัครสอบคัดเลือก

 1. สมัครด้วยตนเอง
  กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
  333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 08.00 น.– 16.00 น.
  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560

 2. สมัครทางไปรษณีย์
  กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่
  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย "
  333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 (สมัครงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้)
  ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์ 

รายเอียดเพิ่มตามเอกสารที่แนบมาในข่าวนี้

 1. ประกาศรับสมัคร
 2. ใบสมัคร
| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1188 ครั้ง