ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 แล้ว กว่า 4,000 คน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.จัดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ จากระบบแอดมิชชัน 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมอนุรักษ์ป่า มฟล. ชวนเพื่อนขึ้นดอย ทำแนวกันไฟป่า ศึกษาธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii จัดอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

aedo จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Horizontal and Vertical Integration

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์