แผนที่พิกัดหอพักเครือข่ายตำบลท่าสุด
**เลื่อน เม้าชี้บริเวณที่มีหอพักตั้งอยู่ได้เลยนะครับ**

บ้านสวนเอ็นดู หอพักเกื้อกูล หอพักศิริญญา หอพักกานต์ หอพักน้ำเงิน หอพักแตงโม หอพักรัตนากร พลูทองอพาทร์เม้น หอพักธรภพ หอพักภูมิภัก หอพักมาเมซอง หอพักฟ้าอิน หอพักบ้านโบราณ หอพักแสนฟ้าหลวง หอพักชฏาภรณ์ หอพักฟ้าไทย หอพักหญิงอรพิน หอพักจิว สันต้นกอก หอพักวัชรกุล หอพัก R-D หอพักที-เค หอพักดวงแก้ว หอพักนฤมนคอร์ท หอพักจัสมิน หอพักน้ำตวงทอง หอพักศรีป่าซาง หอพักอำพร หอพักนภา หอพักไทยธนวัฒน์ หอพักภิรมย์ หอพักสุดารัตน์

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380