ข้อมูลหอพัก

โซนที่1 ด้านหลังตลาดฟ้าไทย << โซน 2 ด้านตรงข้ามตลาดฟ้าไทย<< โซน 3 ด้านวัดห้วยพลู << โซน 4 ด้านทิศใต้ฝั่งมหาวิทยาลัย

โซนที่ 1 ด้านหลังตลาดฟ้าไทย

หอพักสกายไลน์

ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
อัตราค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ในห้องพัก

 

หมายเลขโทรศัพท์

เว็บไซต์

นางศิริรัตน์ ตันปิชาติ
640 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
48 ห้อง
3,800 บาท/เดือน พักได้ไม่เกิน 2 คน
น้ำฟรี, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท, internet (รวมในค่าห้อง)
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเขียนหนังสือ,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,
เครื่องทำน้ำอุ่น, แอร์,Wireless Internet, UBC,
โทรทัศน์จอแบน, ตู้เย็น, PABXและโทรศัพท์, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, Access Control ประตู Key Card, Security กล้องวงจรปิดทุกชั้น
089-1419371

www.skyline-dorm.com

หอพักชายน้ำเงิน
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
อัตราค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์

นายธนกฤษต์ เฉียบแหลม
229/1 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักชาย
50 ห้อง
1,700 บาท/เดือน พักได้ไม่เกิน 2 คน
น้ำฟรี,ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท/internet 300 บาท/เดือน,UBC,
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเขียนหนังสือ,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,
เครื่องทำน้ำอุ่น ,พัดลม
053-912175

หอพักหญิงกานต์
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวกานต์สุดา ปลาทอง
449 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง

24 ห้อง
1,900 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
น้ำฟรี,ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท/internet 300บาท/เดือน
,ค่าประกัน 1,000บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม

089-5526251
หอพักหญิงภูมิภัก
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ในห้องพัก
หมายเลขโทรศัพท์
นางศรัญญา กิตติต้นไพบูรณ์
446 ม.1 ต.ท่าสุด องเมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
87 ห้อง
2,000 บาท(รวม internet) / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 50 บาท/คน, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /,ค่าประกัน 2,000 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น,พัดลม
081-8830660
หอพักอรพิน
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญเปล่ง เดชอูป
401/419 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
54 ห้อง
1,500 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 40 บาท/ห้อง,, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท/
internet 300บาท/เดือน
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น,พัดลม
053-912175
หอพักบ้านสวนเอ็นดู
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก
หมายเลขโทรศัพท์

นางกัลยา มาวิน
279 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักชาย
9 ห้อง
1,200 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 50 บาท/คน,ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท/internet 300บาท/เดือน ,ค่าประกัน1,000บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเขียนหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า,พัดลม
086-6563879

หอพักรัตนากร
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก
หมายเลขโทรศัพท์

นายรัตนะ ไหวพริบ
275/2 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
20 ห้อง
1,700 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 40 บาท/คน , ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /internet 300 บาท/เดือน , ค่าประกัน 2,000 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเขียนหนังสือ,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า
,เครื่องทำน้ำอุ่น ,พัดลม
053-705935

หอพักหญิงศิริญา
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก
หมายเลขโทรศัพท์
นายไอพน โปวสิน
256 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
21 ห้อง
1,700-1,900 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 30 บาท/ห้อง , ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท /ห้อง/
internet 300บาท/เดือน , ค่าประกัน 1,000 บาท

เตียงนอน,ที่นอน,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น,พัดลม
053-912192
หอพักหญิงแสนฟ้าหลวง
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์

นายสมจิต ร้องหาญแก้ว
427 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

หอพักหญิง
96 ห้อง
2,400 -2,500 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน

ค่าน้ำ 50 บาท/คน, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
ห้อง/internet 300 บาท / เดือน ค่าประกัน 2,500 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะอ่านหนังสือ,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า
,เครื่องทำน้ำอุ่น, พัดลม, ตู้เย็น,โทรทัศน์
053-706518-20

หอพักหญิงชฏาภรณ์
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก
หมายเลขโทรศัพท์
นายสามารถ อินต๊ะ
430 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

หอพักหญิง
48 ห้อง
2,200 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 50 บาท/คน, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /ห้อง/
internet 300 บาท / เดือน

เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะอ่านหนังสือ,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น,พัดลม,
053-706535,084-4818447
หอพักชายแตงโม
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นายสุวรรณ ปรางค์สุวรรณ
229 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักชาย
53 ห้อง
1,800 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 90 บาท/คน, ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท /
internet 300 บาท/ เดือน
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเขียนหนังสือ,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า
,เครื่องทำน้ำอุ่น, พัดลม
053-706504
หอพักหญิงจิว สันต้นกอก
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์

248 ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
อาคารชั้นเดียว 18 ห้อง
1,600 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำหน่วยละ 6 บาท/, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
internat 150 บาท/เดือน
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
หอพักบ้านสวนริมน้ำ
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นางลินดา วู๊ด
94 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
อาคารชั้นเดียว 20 ห้อง
1,900 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 50 บาท/คน, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
internat 300 บาท/เดือน ,ค่าประกัน 1,000 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
089-1754934
หอพักจักรกฤษณ์
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวณัฐชา ประจักษ์ธรรม
493 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
อาคาร2ชั้น 97 ห้อง
2,000 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ60 บาท/ห้อง, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
internat - บาท/เดือน ,ค่าประกัน 2,000 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
086-5258252
หอพักการ์ตูน
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นายวัตน์ อินต๊ะนางแล
305 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
อาคารชั้นเดียว 18 ห้อง
1,500 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำหน่วยละ- บาท/, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
internat 300 บาท/เดือน ,ค่าประกัน 2,500 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
053-912282
หอพักจรัญพร
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นายประจักษ์ สมชนะ
470/1 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
35 ห้อง
1,800 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ-บาท/, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
ค่าประกัน 1,000 บาท/เดือน
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
089-1079595
หอพักอิงฟ้า
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นางกัลลยา พรหมแสง
324 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
อาคาร 4 ชั้น 65 ห้อง
2,500 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ50 บาท/คน, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
ค่าประกัน 2,500 บาท/เดือน
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
087-7888567
หอพักสมพร
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นางสมพร รักฝูง
203 ม.2 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักหญิง
อาคารชั้นเดียว 11 ห้อง
1,500 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ- บาท/, ค่าไฟหน่วยละ 5 บาท /
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
053-705352
หอพักเกื้อกูล
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นายเกื้อ บุญทนุวัง
58 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักชาย
อาคารชั้นเดียว 8 ห้อง
1,700 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ 50 บาท/ห้อง, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
internat 300 บาท/เดือน ,ค่าประกัน 1,000 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
081-0220298
หอพักบ้านอยู่สบาย
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่อยู่
ชนิดหอพัก
จำนวนห้องพัก
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ในห้องพัก

หมายเลขโทรศัพท์
นายพิรัฐ กันคำ
112 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอพักชาย
อาคารชั้นเดียว 10 ห้อง
1,500 บาท / เดือน /พักไม่เกิน 2 คน
ค่าน้ำ-บาท/, ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท /
ค่าประกัน 1500 บาท
เตียงนอน,ที่นอน,โต๊ะเครื่องแป้ง,ตู้เสื้อผ้า,เครื่องทำน้ำอุ่น
,พัดลม
053-912186

 

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร.053-916377,053-916383 แฟกซ์ 053-916380