HOME

แจ้งเตือนประชาชนเตรียมการป้องกันและระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
นายสุเทพ เดชชัยศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย แจ้งว่า จังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่า ได้ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2552 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวตอนบน ทำให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกแล้วหลายพื้นที่ชุ่มน้ำ ถ้ามีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในระยะนี้ได้

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ เสี่ยงภัย ระวังภัยอันตรายอันเกิดจากฝนตกหนัก อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและ ดินถล่มได้ ขอให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายในระยะ 3-4 วันนี้ (13-16 กรกฎาคม 2552) .............................
ข่าวโดย : ปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380