HOME

รพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้มควบคุมและป้องกันโรค แจกหน้ากาก-น้ำยาฆ่าเชื้อ ฟรี!

     

                 นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล ผู้อำนวยการ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่าจากการ ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่2009ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมาตรการ ในการควบคุมการระบาดของโรค โดยจัดการ บรมแม่บ้าน ให้เป็น แกนนำในการควบคุมโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย มีการเฝ้าระวังและแจ้งทางโรงพยาบาล เมื่อพบผู้ป่วย ได้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่พัก และจุดสัมผัสต่างๆที่สามารถติดเชื้อได้  เช่น
ราวบันได ตู้เบิกเงินสด ลูกบิดประตูราวจับบันได / ประตู อากาศใน ลิฟต์ โต๊ะทานอาหาร เก้าอี้ ฯลฯ เป็นต้น

    "นอกจากนี้ทางรพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดเตรียม“หน้ากากอนามัยและน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส”ให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยมาขอรับได้ที่ งานควบคุม และป้องกันโรค ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ 053917544 ,053917563 โทรสาร 053917638” นพ.สำเริง กล่าว

 

  ที่มา : ส่วนการประชาสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ :
10 ก.ค. 2552 11:51:29

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380