HOME

 

 

ข่าวดี !!!!!! เปิดแล้วคณะศิลปะประจำศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

  การรับสมัคร

       เปิดรับสมัครน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีใจรักและชอบการแสดง (สามารถพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ที่สนใจ อยากจะเรียนเต้นรำ ร้องเพลง กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เปิดอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง มหาวิทยาลัย ภายในประเทศและต่างประเทศ จัดทัศนศึกษาระยะสั้น/และการให้ทุนเรียนภาษาจีน ระยะสั้นที่ประเทศจีนฟรี (ตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้นรับสมัครตั้งแต่วันนี้-28 พฤศจิกายน 2551 (เว้นวันหยุดราชการ)

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร.053-917-093 หรือ 053-917-097 โทรสาร 053-917-093

   ใบสมัครเรียน  [ 78.00 KB]

ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916377,053-916383 แฟกซ์.053-916380