HOME

น้องใหม่ปลูกต้นไม้ สืบสานปณิธานสมเด็จย่า 10,000 ต้น

                       ตลอด ระยะเวลากว่า 11 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) ได้สืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี หรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ในการ “ปลูกป่า สร้างคน”
กว่า 100,000 ต้นสำหรับ 11 ปีที่ผ่านมา ที่มฟล. ได้ปลูกต้นไม้ทดแทนและพลิกฟื้นผืนป่าภายใต้อาณาบริเวณ 4,977 ไร่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากชาวรั้วแดง-ทอง

                กิจกรรมรับน้องที่จะพลาดไม่ได้ของมฟล.คือกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือลูกแม่ฟ้าหลวง ห่วงใยผืนป่า ตามรอยสมเด็จย่า“ปลูกป่า สร้างคน” ซึ่ง ในปีนี้มฟล. มีน้องใหม่กว่า 2,500 คนเข้าร่วม พร้อมรุ่นพี่ และผู้บริหารอีก 500 ชีวิต ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 10,000 ต้น ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร ์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมต้นไม้หลากหลายพันธุ์มาให้น้องๆ ได้ลงมือปลูกกันคนละ 2-3 ต้น เช่น ต้นคูณ ตะเคียน นนทรี ประดู่ป่า ประดู่ส้ม   รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมฟล.ได้เดินทางมาเป็น ประธานในกิจกรรมนี้และได้ร่วมปลูกต้นไม้กับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้ข้อคิดแก่นักศึกษาว่า การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเป็นจำนวนหลายพันไร่ดังนั้นจะต้องมีการ ปลูกฝัง ให้นักศึกษา และทุกคนในมหาวิทยาลัยได้ช่วยกันปลูก ต้นไม้ทดแทนรวมทั้งจะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาทั่วโลกอีกด้วย การปลูกต้นไม้เพียงหนึ่งต้นอย่าคิดว่าไม่สำคัญเพราะเมื่อเรานำต้นไม้ที่ทุกคนปลูกมารวมกันเราจะได้จำนวนมหาศาลซึ่งจะช่วยให้โลกนี้เกิดความ สมดุล                 “กิจกรรม ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนั้น อยากให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วม เพราะทางมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจกรรม ที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ ชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สอนการมีน้ำใจต่อกัน ฝึกการมีความอดทน และยอมรับความคิดเห็น ของส่วนรวม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะติดตัวนักศึกษาไปตลอด และการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีการบังคับขอให้นักศึกษาทุกคน เข้าร่วม ด้วยความเต็มใจ ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประโยชน์แน่นอน”  อธิการบดีมฟล. กล่าว      ด้านนายชาเลต สุทธินรากร “น้องรถจิ๊บ” นัก ศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชานิติศาสตร์ เปิดใจว่า กิจกรรมวันนี้สนุกดีครับ แม้จะเดินขึ้นมาปลูกต้นไม้บนที่สูงไปหน่อยแต่เมื่อมองลงมาแล้วก็รู้สึก ภูมิใจว่าเราได้ขึ้นมาสูงขนาดนี้ วันนี้ผมตั้งใจจะปลูกประมาณ 2-3 ต้นครับอยากเห็นต้นไม้เยอะๆ เพราะรู้สึกว่าตอนนี้โลกเราร้อนเกินไป อยากให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้เท่าที่จะทำได้คับส่วนตัวผมมีวิธีง่ายๆในการช่วยลดโลกร้อนที่สามารถทำได้เป็นประจำทุกวันเช่น การช่วยกันปิดไฟ ในห้อง หรือว่าการใช้บริการรถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยครับ 

                “น้องปิ๊ง” นางสาวภัทธสุดา บุญขาว สาวหน้าใสสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดใจว่า วันนี้ได้มาปลูกต้นไม้กับเพื่อนๆรู้สึกสนุกดีคะระหว่างทางที่เดินขึ้นมามีการพูดคุยกันตลอดซึ่งปิ๊งคิดว่าทำให้เราได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้เรียนรู้ ซึ่งกัน และกันและยังได้เห็นน้ำใจของเพื่อนๆอีกด้วยสำหรับการช่วยลดภาวะโลกร้อนของปิ๊งคือการใช้กระเป๋าผ้าคะ นำกระเป๋าผ้าไปใช้ใส่ของ ที่เราซื้อจากร้าน ต่างๆส่วนตัวแล้วปิ๊งมีกระเป๋าผ้าหลายใบอยู่แล้วจะนำมาเวียนใช้ตลอด เพราะคิดว่านอกจากสวยแล้วยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยคะ

  ที่มา : ส่วนการประชาสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ : 14 มิ.ย. 2552

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380