ข่าวประชาสัมพันธ์
มฟล. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย
มฟล. จัดงานวันวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ ผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน
มฟล จัดกิจกรรมน้องใหม่เข้าซุ้ม สร้างเสริมความรักและสามัคคี
นิติศาสตร์ลงนาม MOU กับศาลจังหวัด ส่งเสริมการเรียนรู้และงานวิจัย
มฟล. ขอเชิญร่วมสัมมนา บทเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษจากประเทศเพื่อนบ้าน: กัมพูชา
มฟล.จัดเวิร์คชอป ’การเพาะเห็ดกินได้’ เกษตกร-ประชาชนทั่วไปสนใจร่วมล้น
มฟล.เตรียมส่ง 6 วิจัยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 23 -27 ส.ค.นี้

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม :
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th