Tuesday, September 16, 2014
ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Development of Volatiles Analysis for Food and Agricultural Produce" โดย ดร.ทินกร สีเสียดค้า ผู้เชี่ยวชาญด้าน Chromatography-Mass...
Monday, September 15, 2014
บรรยายพิเศษเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ในปัจจุบันเศรษฐกิจฮาลาลมีการเจริญเติบโตและสามารถสร้างมูลค่ามหาศาล ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ เนื่องจากประชากรมุสลิมมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี...
Monday, September 8, 2014
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน นำโดย อ.ณัฐวุฒิ ดอนลาว มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3...
Wednesday, June 25, 2014
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานจาก Faculty of Food Science and Technology,  Universiti Putra Malaysia เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่จาก Faculty of Food Science and...
Thursday, June 19, 2014
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลประกวดนวัตกรรมอาหาร รองชนะเลิศอันดับ 1              ...
Thursday, June 19, 2014
โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร “FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2014” สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับ บริษัท...