รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

** หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว

** หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

>> รับสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0 5391 6737-9

 

File Downloads: 
Share this