Tuesday, February 4, 2014
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2557 ตามนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่เป็นประจำทุกปี...
Friday, January 31, 2014
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (การทดสอบคุณภาพไวน์) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
Friday, January 31, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557: โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1  ...
Monday, January 27, 2014
Korean Food Workshop รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำอาหารเกาหลี (Kimchi, Bulgogi, Tuckbokgi)” โดย Prof. Dong Sun Lee และ คุณ Eun Mee Kim ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์...
Monday, January 27, 2014
ต้อนรับ Visiting Professor ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร Prof. Dong Sun Lee ผู้เชี่ยวชาญด้าน Packaging จาก Kyungnam University   สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Dong Sun Lee...
Friday, January 24, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557...
Friday, January 17, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ************************ ตามที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
Monday, January 6, 2014
  รับสมัครงาน ผู้ช่วยวิจัย (ทำงานเต็มเวลา) อัตราเงินเดือน 10,000 บาท  ระยะเวลาจ้าง 1 ปี คุณสมบัติ - เพศ ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร ชีวเคมี เคมี...
Thursday, December 12, 2013
  ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1...