Thursday, March 20, 2014
เชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โดย  Assoc.  Prof. Dr. Josef BalikจากMendel University in Brno สาธารณรัฐเช็ก   เชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ โดย Assoc....
Wednesday, March 12, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557...
Thursday, February 20, 2014
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Masdar Institute of Science and Technology (MIST) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจาก Masdar Institute of Science and Technology (MIST) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบให้...
Wednesday, February 12, 2014
Research topics and research funding for postgraduate degree in Food Technology (Plan A1 and Plan A2) No Research topics Laboratory consumable cost providing Monthly expense providing...
Tuesday, February 4, 2014
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอความร่วมมือบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 โปรดตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัญฑิตให้สมบูรณ์ผ่านเวปไซต์ www.job.mua.go.th  ...
Tuesday, February 4, 2014
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง ด้วยกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2557 ตามนโยบายรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่เป็นประจำทุกปี...
Friday, January 31, 2014
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (การทดสอบคุณภาพไวน์) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
Friday, January 31, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557: โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1  ...
Monday, January 27, 2014
Korean Food Workshop รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำอาหารเกาหลี (Kimchi, Bulgogi, Tuckbokgi)” โดย Prof. Dong Sun Lee และ คุณ Eun Mee Kim ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์...
Monday, January 27, 2014
ต้อนรับ Visiting Professor ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร Prof. Dong Sun Lee ผู้เชี่ยวชาญด้าน Packaging จาก Kyungnam University   สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Dong Sun Lee...