Friday, January 24, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557...
Friday, January 17, 2014
ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม ************************ ตามที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
Monday, January 6, 2014
  รับสมัครงาน ผู้ช่วยวิจัย (ทำงานเต็มเวลา) อัตราเงินเดือน 10,000 บาท  ระยะเวลาจ้าง 1 ปี คุณสมบัติ - เพศ ชาย / หญิง - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางด้าน วิทยาศาสตร์อาหาร ชีวเคมี เคมี...
Thursday, December 12, 2013
  ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการอุตสาหกรรมเกษตรสัญจร ครั้งที่ 1...
Thursday, December 12, 2013
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีการอาหาร...
Thursday, October 24, 2013
นักศึกษาแลกเปลี่ยนโึีครงการ AIMS จากประเทศอินโดนีเซียนำเสนอผลงานวิจัยแ่ก่โรงงานชาไร่บุญรอด   Miss Jenny An Nisa นักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS จาก Bogor Agricultural University...
Thursday, October 24, 2013
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คว้ารางวัล THE BEST PAPER AWARD พร้อมทุนการศึกษา ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ...
Monday, September 30, 2013
ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการวัดตัวชุดครุยสำหรับเช่า-ซื้อ   นักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555  สามารถทำการวัดตัวชุดครุยสำหรับเช่า-ซื้อ ได้ในระหว่างวันที่ 5-6...
Monday, September 23, 2013
คณะจาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมสำนักฯ   เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ศาสตราจารย์ ดร. Tamao On และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Shinichi Yonekura จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย...
Monday, September 23, 2013
  อบรม "การจัดการสุขลักษณะที่ดีในร้านอาหาร" โดยวิทยากรจากสถาบันอาหาร   เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสถาบันอาหาร...