สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
ผลงานวิชาการ
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
การจัดการองค์ความรู้
สาระน่ารู้
ถาม-ตอบ
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษ "การขอตำแหน่งวิชาการและเทคนิคการเขียนบทความวิจัย"
 
 
          

เรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเขียนโครงร่างเสอนขออนุมัติทุนวิจัย การเขียนบทความวิจับ และประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 

งานนี้เข้าฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
 
 
 
 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831