สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
ผลงานวิชาการ
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
การจัดการองค์ความรู้
สาระน่ารู้
ถาม-ตอบ
 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัย อ.นฤนันธ์ วุฒิสินธุ์
 
 
          

เปลือกส้มมีสีเหลือง สีแดง หรือสีอื่นๆ ตามแต่สายพันธุ์จากส้ม จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านทางรายงานวิจัย พบว่าสารสกัดเปลือกส้มมีปริมาณสารประกอบกรดฟีนอลิก และสารประกอบฟลานอยด์ในปริมาณที่สูง มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง น้ำมันจากเปลือกส้มช่วยให้ผ่อนคลายได้ ทางผู้วิจัยจึงสนใจนำเปลือกส้มมาสกัด เพื่อนำมาทดสอบการออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอาง เบื้องต้น พบว่า สารสกัดเปลือกส้มมีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์สร้างสีผิว ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว ที่มีส่วนผสมจากเปลือกส้มz]

 
 
 
 
 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831