สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
คณาจารย์
หลักสูตร
ผลงานวิชาการ
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
การจัดการองค์ความรู้
สาระน่ารู้
ถาม-ตอบ
 
คณาจารย์
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Phanuphong Chaiwut
 
ตำแหน่ง
  Dean
 
อีเมล์
  phanuphong@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-9168
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Biotechnology) Chiang Mai University
      - B.Sc. (Biochemistry and Biochemical Technology) Chiang Mai University
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Asst. Prof. Dr. Mayuree Kanlayavattanakul
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  mayuree@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6823
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products) Chulalongkorn University
      - B.Pharm. (Pharmacy) Chiang Mai University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Nisakorn Saewan
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  nisakorn@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6833
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Organic Chemistry) Walailak University
      - M.Sc. (Organic Chemistry) Prince of Songkla University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Asst. Prof. Dr. Nattaya Lourith
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  nattayal@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6834
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Bioorganic Chemistry) Ehime University
      - M.Sc. (Organic Chemistry) Khonkaen University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Ampa Jimtaisong
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  ampa@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6841
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Inorganic chemistry ) Michigan Technological University
      - B.Sc. (Chemistry) Khon Kaen University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Patjaraporn Wongvithoonyaporn
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  patjaraporn@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6841
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Biochemistry) Mahidol University
      - B.Sc. (Radiological Technology) Mahidol University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Punyawatt Pintathong
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  punyawatt.pin@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6839
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Biotechnology) Walailak University
      - B.Sc. (Biochemistry and Biochemical Technology) Chiang Mai University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Natthawut Thitipramote
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  natthawut.thi@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6837
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Biology) Prince of Songkla University
      - B.Sc. (Biology) Silpakorn University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Miss. Mayuramas Sang-ngern (On leave to study Ph.D. program)
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  mayuramas@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6833
 
การศึกษา
  - M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry) Mahidol University
      - B.Sc. (Chemistry) Rajabhat Institute Suratthani

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Miss Puxvadee Chaikul
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  puxvadee@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6832
 
การศึกษา
  - M.Sc. (Pharmacology) Chiang Mai University
      - B.Pharm (Pharmacy) Chiang Mai University
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Miss Nattakan Panyachariwat (On leave to study Ph.D. program)
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  nattakanp@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6836
 
การศึกษา
  - M.Sc. (Organic Chemistry) Mahidol University
      - B.Sc. (Chemistry) Kasetsart University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Mr. Jarupax Saansoomchai
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  lyw11@hotmail.com
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6836
 
การศึกษา
  - M.S. (Biochemistry), Chiang Mai University
      - B.Sc. (Biochemistry and Biochemical Technology), Chiang Mai University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Chakrit Sinsavetsakul
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  Chakrit@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6833
 
การศึกษา
  - M.A. (Communication Arts) Saint John’s university
      - B.Ed. (Social Studies) Srinakharinwirot University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Narunan Wuttisin
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6836
 
การศึกษา
  - M.S. (Biochemistry), Chiang Mai University
      - B.Sc. (Biochemistry and Biochemical Technology), Chiang Mai University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Krisada Kittigowittana
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  kkittigowittana@hotmail.com
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6836
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Organic Chemistry) Nanyang Technological University
      - M.Sc. (Organic Chemistry) Mahidol University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr.Nont Thitilertdecha
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  nont.thi@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6834
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Biotechnology) Chiang Mai University
      - B.Sc. (Biochemistry and Biochemical Technology) Chiang Mai University

..เพิ่มเติม..
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Miss Saowaluk Chaisuk
 
ตำแหน่ง
  Office Administrater
 
อีเมล์
  saowaluk@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6830
 
การศึกษา
  - B.Sc. (Chemistry) Prince of Songkla University
     
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Miss Ratree Nammuang
 
ตำแหน่ง
  Office Administrater
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391- 6830
 
การศึกษา
  - B.B.A. (Management) Chiang Rai Rajaphat University
     
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Ms. Wilai Dungjai
 
ตำแหน่ง
  Office Administrater
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6830
 
การศึกษา
  - B.B.A (Accounting) Chiangrai Rajabhat University
     
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Mr. Taweesak Buatip
 
ตำแหน่ง
  Office Administrater
 
อีเมล์
  mac.tawee@hotmail.com
 
การศึกษา
  - B.Sc. (Biotechnology) Mae Fah Luang University
     
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล
  Dr. Witayapan Nantitanon
 
ตำแหน่ง
  Lecturer
 
อีเมล์
  witayapan.nan@mfu.ac.th
 
เบอร์โทรศัพท์
  0-5391-6829
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Pharmacy) Chiang Mai University
      - B.Sc. (Biochemistry and Biochemical Technology) Chiang Mai University

..เพิ่มเติม..
 
 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831