แพทย์แผนไทยประยุกต์จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 
 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นำโดย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน 120 คน 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เพิ่มการเรียนรู้นอกห้องเรียน และนำไปความรู้ไปต่อยอดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับชั้นมัธยศึกษาได้

กิจกรรมประกอบด้วย 6 ฐาน คือ  

(1) Dragendorff การทดสอบหาสารอัลคาลอยด์ในพืช (Alkaloid test) 

(2) Shake Shake Shake การทดสอบหาสารซาโปนินในพืช (Saponin test) 

(3) Sherlock Holmes การวิเคราะห์องค์ประกอบสารเคมีของสารสกัดขมิ้นชัน ด้วยวิธี TLC: Thin-layer Chromatography

(4) D.I.Y. Golden Soap การทำสบู่จากสารสกัดขมิ้นชัน

(5) Amazing Gel การทำเจลจากสารสกัดใบบัวบก

และ (6) Homemade Balm การทำขี้ผึ้งจากเสลดพังพอน

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/07/2560