ข่าวล่าสุด

Thailand TESOL 2017

Thai TESOL 2017 ELT Leadership Management Certificate Program at Ambassador Hotel, Bangkok ดร.ศศิมา จารุบุษป์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ และอาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง ELT Leadership Management Certificate Program ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ณ โรงแรม The Ambassador    

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ประชาสัมพันธ์ทุน ก.ย.ศ. และทุน ก.ร.อ.

  ประชาสัมพันธ์ทุน ก.ย.ศ. และทุน ก.ร.อ.

  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบอินเตอร์เนต (e-studentloan) ได้   ระหว่างวันที่ :             1 พ.ย 2559 – 31 ม.ค 2559                               (สำหรับทุน กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. Thailand TESOL 2017

  Thailand TESOL 2017

  Thai TESOL 2017 ELT Leadership Management Certificate Program at Ambassador Hotel, Bangkok ดร.ศศิมา จารุบุษป์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ และอาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ...

  read more


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts