ข่าวล่าสุด

UMAP student connection scholarship ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

The International Affairs Division, MFU, invites all students who are studying in year 2 and higher to apply for the ‘UMAP Student Connection Online: USCO’ 2016. Students who are qualified for this scholarship will have a chance to study at the university in one of the member countries of UMAP for 1 semester. This scholarship is limited to 2 (two)...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

  1. รับสมัคร / Application open for MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2016

    รับสมัคร / Application open for MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2016

      รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการค่ายฑูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 4 (MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2016) จำนวน 4 คน We are now looking for...

    read more

 more posts

วิชาการ

 


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts