ข่าวล่าสุด

อ. ดร. ภรณี แก้วบวร นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร. ภรณี แก้วบวร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำสนองานวิจัยหัวข้อ งานวิชาการนอกกระดาษ : สื่อใหม่และอำนาจ นำเสนอ ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยงานวิจัยของอาจารย์ ดร. ภรณี แก้วบวร ได้รับการประเมินในระดับดี

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. MFU students won the 44th “Thai manners contest” Northern region level น.ศ. มฟล.แชมป์มารยาทไทยภาคเหนือ

  MFU students won the 44th “Thai manners contest” Northern region level น.ศ. มฟล.แชมป์มารยาทไทยภาคเหนือ

  นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ระดับภาค ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในรอบชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดกรุงเทพมหานครต่อไป การแข่งขั้นในครั้งนี้ จัดขึ้นที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผ.ศ. วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ และ...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. อ. ดร. ภรณี แก้วบวร นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อ. ดร. ภรณี แก้วบวร นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาจารย์ ดร. ภรณี แก้วบวร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำสนองานวิจัยหัวข้อ งานวิชาการนอกกระดาษ : สื่อใหม่และอำนาจ นำเสนอ ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล...

  read more

 2. อ. ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อ. ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาจารย์ ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำสนองานวิจัยหัวข้อ กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำเสนอ ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล...

  read more


more posts


บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts