ข่าวล่าสุด

Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University visited School of Liberal Arts

On November 19, 2015. School of Liberal Arts welcomed a group from Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University. Exchanging and discussing the topics of Quality assurance and Student Development are the main objectives of this visit. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสำนักวิชา E1 ห้องประชุม 118     สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ต้อนรับคณะดูงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts


บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts