ข่าวล่าสุด

Cultural Preservation Activity and School orientation and workshop กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฐมนิเทศสำนักวิชา

School of Liberal Arts performed a merit making on the occasion of Khao Phansa (Buddhist Lent Day). This activity is a part of the School’s cultural preservation duty. The activity took place at Huay Kian Temple on August 18, 2015 at 1.00 p.m. The School present to monks the candles and other offerings. Following the religious ceremony, the School of Liberal Arts members...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. School of Liberal Arts advertises its programs at PSU ศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มอ.

  School of Liberal Arts advertises its programs at PSU ศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ มอ.

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 17-18 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ School of Liberal Arts advertises its programs at Prince of Songkla University on 17-18...

  read more

 more posts

วิชาการ

 

 1. อ. ดร. ภรณี แก้วบวร นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อ. ดร. ภรณี แก้วบวร นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาจารย์ ดร. ภรณี แก้วบวร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำสนองานวิจัยหัวข้อ งานวิชาการนอกกระดาษ : สื่อใหม่และอำนาจ นำเสนอ ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล...

  read more

 2. อ. ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อ. ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ นำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  อาจารย์ ดร. ภัททิรา วิภวภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ นำสนองานวิจัยหัวข้อ กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในบทเพลงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นำเสนอ ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และอำนาจในชีวิตประจำวัน  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล...

  read more


more posts


บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts