ฟรี! โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สมัครด่วน!!

ดูรายละเอียดโครงการ – คลิกที่นี่ กำหนดการ – คลิกที่นี่ ใบสมัคร – คลิกที่นี่ หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด – คลิกที่นี่ ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. ฟรี! โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สมัครด่วน!!

  ฟรี! โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สมัครด่วน!!

  ดูรายละเอียดโครงการ – คลิกที่นี่ กำหนดการ – คลิกที่นี่ ใบสมัคร – คลิกที่นี่ หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัด – คลิกที่นี่ ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

  read more

วิชาการ

 

 1. คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6

  คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6

  คณาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง อาจารย์ฉลองรัฐ เจริญศรี  และอาจารย์สว่าง  มีแสง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ และพื้นที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-27...

  read more


กิจกรรมนักศึกษา

 

 1. โครงการศิลปศาสตร์จิตอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (CSR Project at Sahasartra Suksa School)

  โครงการศิลปศาสตร์จิตอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา (CSR Project at Sahasartra Suksa School)

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดโครงการศิลปศาสตร์จิตอาสาพัฒนาสังคม ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้มอบผ้าห่มกันหนาว หนังสือ และเงินสดให้กับทางโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุลูกเห็บพัดถล่ม หลังจากพิธีรับมอบสิ่งของ คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษให้คณาจารย์โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้าน ASEAN ให้กับนักเรียน, พูดคุยและสัมภาษณ์คณาจารย์ภาษาไทยของโรงเรียน และพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนด้วย School of Liberal Arts, MFU...

  read more

บริการชุมชน

 


รายการศิลป์สโมสร

 

 1. รับฟังรายการย้อนหลังโครงการ 2 เทปที่ 49 ถึง 51 วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

  รับฟังรายการย้อนหลังโครงการ 2 เทปที่ 49 ถึง 51 วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

  ศิลป์สโมสรโครงการ ๒ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 แบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรให้เป็นเด็กสองภาษา โดย อ. อติมา...

  read more

 2. รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๔๗ – ๔๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ และ วันอังคารที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

  รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๔๗ – ๔๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ และ วันอังคารที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

  ศิลป์สโมสรโครงการ ๒ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เมื่อครูภาษาอังกฤษไปอยู่ญี่ปุ่น เลยตะลุยอาหารญี่ปุ่นจำพวกเส้นโดย อ. กิติกาญจน์...

  read more