รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๒๗ วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

ศิลป์สโมสรโครงการ ๒ ความพิเศษที่หลากหลาย ของอาหารจีน 10 ประเภทโดย อ. เมยาวี สุทธนี ดำเนินรายการโดย อ. กำพล ปิยะศิริกุล                    อ. เมยาวี สุทธนี          ...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. หนังสือ “เชียงแสน แดนศรัทธา” และ “สัมผัสเมืองเชียงของด้วยใจ” โดยอาจารย์ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง

  หนังสือ “เชียงแสน แดนศรัทธา” และ “สัมผัสเมืองเชียงของด้วยใจ” โดยอาจารย์ ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง

    สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ผลงานหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป       “หนังสือ “เชียงแสน แดนศรัทธา” และ “สัมผัสเมืองเชียงของด้วยใจ” โดยอาจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง เป็นหนังสือผลสรุปโครงการวิจัย 2...

  read more

วิชาการ

 


กิจกรรมนักศึกษา

 

บริการชุมชน

 


คุณภาพการศึกษา

 

รายการศิลป์สโมสร

 

 1. รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๒๒ วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

  รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๒๒ วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

  ศิลป์สโมสรโครงการ ๒ พรรณไม้ต่าง ๆ กับความเชื่อตามวัฒนธรรมล้านนา ให้เกียรติร่วมพูดคุยและถ่ายทอดความรู้ โดยปราชญ์ล้านนาอ.สนั่น ธรรมธิ (ข้อมูลวิทยากรเพิ่มเติมที่ http://library.cmu.ac.th/ntic/lannatradition/expertdetail.php?id=19) อ. สนั่น...

  read more