ข่าวล่าสุด

Call for Inspiration English Intructors

Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand is looking for non-Thai, English instructors. Please consult the attached flyer for more information.

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 

  1. Thailand TESOL 2017

    Thailand TESOL 2017

    Thai TESOL 2017 ELT Leadership Management Certificate Program at Ambassador Hotel, Bangkok ดร.ศศิมา จารุบุษป์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว อาจารย์เบญจมาศ ฐานะสุนทรฤกษ์ และอาจารย์อรวรรณ วังสมบัติ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ...

    read more


more posts


คุณภาพการศึกษา

 


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts