Job Opportunities

13054859_1200815606618482_804537346_o

Click for details

ข่าวล่าสุด

Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

School of Liberal Arts held a farewell orientation for the senior students on Sunday 1 May 2016. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๕) ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการผูกข้อมืออวยพร โดยบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 


more posts


คุณภาพการศึกษา

 

 1. ผลการถอดบทเรียนเรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา

  ผลการถอดบทเรียนเรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ การถอดบทเรียนเรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาในวันที่ 24 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังแสดง

  read more


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 

 1. Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

  Farewell Orientation – ปัจฉิมนิเทศ

  School of Liberal Arts held a farewell orientation for the senior students on Sunday 1 May 2016. สำนักวิชาศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ (รหัส...

  read more


more posts

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


more posts