ข่าวล่าสุด

Cultural Activities on Thai New Year – กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดีและคณาจารย์อาวุโส

Faculty members, staff and students of School of Liberal Arts gathered on April 22, 2015 in a traditional Lanna Thai Ritual – สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัว (asking for forgiveness from the elder and more senior, and the elder and more senior will bless the younger and splash a small amount of water on their head). There were also washing the Buddha image...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 more posts

วิชาการ

 

 1. Instructor from Liberal Arts as committee member at The 64th National Students’ Handicraft อาจารย์ภาษาไทยร่วมเป็นกรรมการ ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

  Instructor from Liberal Arts as committee member at The 64th National Students’ Handicraft อาจารย์ภาษาไทยร่วมเป็นกรรมการ ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

  เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา อ.สุทธา รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ออกและตรวจข้อสอบ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) PISA รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  64 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3...

  read more

 2. School of Liberal Arts organized a research camp ศิลปศาสตร์จัดค่ายวิจัยแก่คณาจารย์

  School of Liberal Arts organized a research camp ศิลปศาสตร์จัดค่ายวิจัยแก่คณาจารย์

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายวิจัยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกเร่งรัดและสนับสนุนให้คณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณภาพโดยจัดอบรมเชิงปฎิบัติการนอกสถานที่ ในวันที่ 5-9 มกราคม 2558 ณ อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดเชียงใหม่ มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน   School of Liberal Arts,...

  read more


more posts


คุณภาพการศึกษา

 

 1. นางสาวจิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  นางสาวจิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวจิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์ มีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดลำปาง มีผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ ในปี 2555 ได้เป็นรองประธานจัดค่าย...

  read more


more posts

บริการชุมชน

 

more posts


กิจกรรมการศึกษา

 


more posts