สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Graduate School 2014 Admission Open (M.A. & Ph.D.)

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท: M.A. in English for Professional Development (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) ปริญญาเอก: Ph.D. in English for Professional Development (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่แจ้งไว้ในประกาศ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ทาง http://www.admission.mfu.ac.th/index.html Graduate School...

read more

ประชาสัมพันธ์

 

 1. กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP

  กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนสามรอบ รอบแรก เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ รอบที่สอง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ และรอบที่สาม เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสมัครสอบสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfu.ac.th/division/graduate/English/MFU-TEP2014.pdf   MFU-TEP Schedule (MaeFahLuang...

  read more

 2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Graduate School 2014 Admission Open (M.A. & Ph.D.)

  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา Graduate School 2014 Admission Open (M.A. & Ph.D.)

    สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท: M.A. in English for Professional Development (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) ปริญญาเอก: Ph.D. in English for Professional Development (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด) สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10...

  read more

วิชาการ

 

 1. คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6

  คณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6

  คณาจารย์จากสาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ดร.พลวัฒ  ประพัฒน์ทอง อาจารย์ฉลองรัฐ เจริญศรี  และอาจารย์สว่าง  มีแสง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการศึกษาดูงานพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ และพื้นที่ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 โดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-27...

  read more


กิจกรรมนักศึกษา

 

บริการชุมชน

 


คุณภาพการศึกษา

 

รายการศิลป์สโมสร

 

 1. รับฟังรายการย้อนหลังโครงการ 2 เทปที่ 49 ถึง 51 วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

  รับฟังรายการย้อนหลังโครงการ 2 เทปที่ 49 ถึง 51 วันจันทร์ที่ 23 ถึง วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

  ศิลป์สโมสรโครงการ ๒ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 แบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรให้เป็นเด็กสองภาษา โดย อ. อติมา...

  read more

 2. รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๔๗ – ๔๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ และ วันอังคารที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

  รายการศิลป์สโมสรโครงการ ๒ เทปที่ ๔๗ – ๔๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ และ วันอังคารที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗

  ศิลป์สโมสรโครงการ ๒ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เมื่อครูภาษาอังกฤษไปอยู่ญี่ปุ่น เลยตะลุยอาหารญี่ปุ่นจำพวกเส้นโดย อ. กิติกาญจน์...

  read more