ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพ

ล่าสุด
  1. สรุปสาระจากการประชุมการจัดการความรู้ 7 มีนาคม 2559

    การประชุมการจัดการความรู้ เรื่อง QA  MFU You รู้ You ทําได้  จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2559  เวลา 11.00 น. ­12.00 น. ณ ห้อง Pantry  สาระสำคัญจากการประชุมดังแสดงในไฟล์แนบ   หากเอกสารไม่ปรากฎ โปรดคลิกที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/0B_xsFXBozRRJM0xDcm8zSXhpc0E/view...

ย้อนหลัง