A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2016 โดยกิจกรรมย่อยในหัวข้อ “ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด” (Meet the alumni)
สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2016 โดยกิจกรรมย่อยในหัวข้อ “ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด” (Meet the alumni)
Date: 9 Aug 2016

ด้วยสำนักวิชาการจัดการ ได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (How to Live and Learn on Campus 2016 ) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย ปรับตัว เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยศิษย์เก่าเล่าเกร็ด ทั้ง 7 สาขาวิชาได้แก่

1.สาขาการบัญชี คุณศันสนีย์ เจริญสุข (พี่ต้นส้น) ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์    ได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่า พี่ต้นส้นเป็นเด็กชอบกิจกรรม และติดห้องสมุด เวลาเรียนก็จะฟังแล้วพยายามแปลภาษาอังกฤษจนตัวเองเข้าใจ และจะเตรียมหาข้อมูลก่อนการเข้าเรียนเสมอ โดยมีคติที่ว่า เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งและนำคตินี้มาใช้กับการเตรียมพร้อมสมัครงาน พี่ต้นสนได้ทำงานที่แรกในสายงานบัญชี และเปลี่ยนชีวิตมาเป็นแอร์โฮสเตส เนื่องจากชอบและอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนบัญชีก็เลยเรียนสาขาการบัญชีก็เป็นชีวิตตัวเองจากการเป็นนักบัญชีมาเป็นแอร์โฮสเตส สายการบินสิงคโปร์แอร์

2.สาขาการบัญชี คุณพรรทิตา รัตนจีนะ (พี่อีฟ) ได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่า พี่อีฟเข้าเรียนที่แม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของทางมหาวิทยาลัยฯ ชอบช่วยงานอาจารย์ และมีคติว่า ช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างดังนั้นพี่อีฟจะเตรียมตัวก่อนเรียนทุกครั้งก่อนเข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือช่วยงานต่างๆของอาจารย์ พี่อีฟเรียนจบแล้วได้ทำงานที่ไทยก่อน ก่อนที่จะได้ไปทำงานเป็นนักบัญชีที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งการเรียนเป็นภาษาอังกฤษทำให้พี่อีฟได้มีโอกาสที่ดีที่จะใช้ในการสมัครเข้าทำงาน และได้ทำงานในต่างประเทศ

3.สาขาเศรษฐศาสตร์ คุณศศณะ นามช่างต่อ (พี่แต็ก) ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ธนาคาร CIMB ตำแหน่ง Assistant Vice President, (AVP) พี่แต็กได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่าพี่แต็กเป็นเด็กหลังห้องตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยฯเป็นเด็กเกเรมาก ติดโปรต่ำ 3 เทอม ติดโปรสูง 2 เทอม ทำให้พี่แต็กคิดทบทวนว่าอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ พี่แต็กจึงได้เปลี่ยนแนวคิดของตัวเองและกลับมาตั้งใจเรียน จนผลการเรียนดีขึ้น พี่แตกให้ข้อคิดว่าสิ่งที่เรียนมาเป็นเพียงแค่องค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอด แต่เราก็ต้องตั้งใจเรียน ฝักใฝ่หาความรู้ และเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

4.สาขาบริหารธุรกิจ มะลิวัลย์ ธำรงผาสุก (พี่ผิง) ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตและขายร้องเท้า ขายทั้งไทยและต่างประเทศ พี่ผิงได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยฯช่วง ชั้นปีที่ 1-2 เป็นเด็กขี้เกียจ ไม่ชอบเข้าเรียน แต่เป็นคนชอบภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 จึงได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปเรียนต่างประเทศในชั้นปีที่ 4 เรียนจบได้ปริญญาบัตร 2 ใบ ในระหว่างเรียนชั้นปีที่ 3 ได้บริหารกิจการของเองไปด้วยโดยการไปติดต่อกับห้างต่างๆและติดต่อนำสินค้าไปขายยังต่างประเทศ

5. สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คุณศริยา รัตนภูมิ (พี่มิวสิค) ได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่าตอนเรียนเป็นเด็กชอบโดดเรียน ชอบเที่ยว จึงชอบเรียนสาขาการจัดการการท่องเที่ยว เพราะได้เจอคนใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น พี่มิวสิคบอกว่าทุกวิชาที่เรียนมาได้นำมาใช้จริงนำมาปรับใช้กับการทำไกด์ทัวร์

6. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ คุณเอกชัย เกลี้ยงเกลา (พี่เอก) ได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่า พี่เอกเป็นเด็กเรียน และเป็นนักศึกษารุ่นที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ เป็นนักศึกษาทุน พี่เอกกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้ให้โอกาส

7. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คุณอุดร คงคาเขตร (พี่โปสการ์ด)ได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่า ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขาเรียนสาย ไม่ตั้งใจเรียน จนอาจารย์จำได้เนื่องจากเป็นคนไม่ตั้งใจเรียน แต่พอขึ้นชั้นปี่ที่ 3 ได้ไปฝึกประสบการณ์ที่ SCG ได้ตั้งใจทำงาน และขยัน จนทำให้บริษัท SCG มองเห็นความสามารถเมื่อฝึกงานเสร็จก็ได้เรียกให้ทำงานเลย พี่โปสการ์ดฝากน้องๆว่าโอกาสถึงจะเยอะ แต่เราควรเลือกตามความเหมาะสม

8.สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คุณกายสิทธิ์ พันธ์เภา (พี่ฟาร์ม) ทำงานที่บริษัทการบินไทย ได้พูดคุยให้ข้อคิดกับนักศึกษาปีที่ 1 ว่า พี่ฟาร์มเป็นเด็กหลังห้อง และเป็นคนขี้กลัว แต่จะชอบเข้าร่วมกิจกรรมเสมอชอบคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนพม่า จนพูดภาษาพม่าได้บ้าง ชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ พี่ฟาร์มมีโอกาสได้ฝึกงานที่บริษัทการบินได้ ในช่วงฝึกงานได้ตั้งใจขยัน จนนำไปสู้การสมัครงานและได้ทำงานมาจนถึงปัจจบันนี้