A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | พิธีลงนามร่วมกัน(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
พิธีลงนามร่วมกัน(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
Date: 17 Aug 2016
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผู้รับมอบอำนาจ จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ อาจารย์ทนง จงเจริญ อาจารย์อาวุโส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งการฝึกอบรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมฝ่ายบริการลูกค้า   ชั้น 4  ท่าอากาศยานดอนเมือง