A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | กิจกรรมเสวนาการฝึกปฏิบัติงาน ด้านโรงแรม " Hotel Industry 2016 "
กิจกรรมเสวนาการฝึกปฏิบัติงาน ด้านโรงแรม " Hotel Industry 2016 "
Date: 31 Aug 2016
     
     ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ โดยคณาจารย์ 5 ท่าน 
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมเสวนาการฝึกปฏิบัติงาน ด้านโรงแรม " Hotel Industry 2016 " 
ของส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา ประกอบด้วย 
          1.อาจารย์ธฤตวัน          เจริญพร
          2.อาจารย์เอกกวีร์          วินิจเขตคำณวน
          3.อาจารย์ ดร.ชัชชญา   ยอดสุวรรณ
          4. อาจารย์นันทพร        มิ่งขวัญ
          5. อาจารย์ปิยนุช          ปรางขำ
ได้รับเกียรติจากคุณ สิริณัฐ  เลาหสถิตย์ ตำแหน่ง Senior Talent Acquisition Specialist and APAC Employer Branding Human Resources เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำประวัติส่วนตัว และให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก