A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล บุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล บุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
Date: 2 Sep 2016

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชื่อทีมภูชมดาว

1.นางสาวอนัญญา เยี่ยมศักดิ์

2.นางสาวสุกัญญา วิริยะกิจ

3.นายพุฒิเมธ นพเก้ารัตนมณี

อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมนักศึกษา

1.อาจารย์ธันวา  แก้วเกษ

2.อาจารย์นันทพร มิ่งขวัญ

3.อาจารย์ปิยนุช ปรางขำ


ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “๘๔ พรรษามหาราชินี ซย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ในวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกรียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์