A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัล The Special Recognition Award in competition of AFECA - MICE Youth Challenge 2016
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัล The Special Recognition Award in competition of AFECA - MICE Youth Challenge 2016
Date: 8 Nov 2016
นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการได้ผ่านเข้ารอบ ๒ ทีมสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศเข้าร่วมแข่งขัน The AFECA Asia MICE Youth Challenge ๒๐๑๖ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับรางวัล The Special Recognition Award in competition of AFECA - MICE Youth Challenge 2016
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

รหัสประจำตัวนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

๕๖๓๑๒๐๕๐๕๗

นางสาว ดลพร   สุวรรณเทพ

๕๖๓๑๒๐๕๐๒๒

นางสาว จันจิรา บุญเกิด

๕๗๓๑๒๐๕๒๙๕

นาย ปฏิเวธ      เหลืองศรีสว่าง

๕๗๓๑๒๐๕๒๖๒

นาย เอกวิทย์    แก้วภักดี