A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | ยอดเยี่ยม!! นศ.คว้ารางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2017
ยอดเยี่ยม!! นศ.คว้ารางวัลการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2017
Date: 9 Jul 2017

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ
เข้าร่วมแข่งขันการปรุงอาหาร Makro HoReCa Challenge 2017
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560
ณ ศุนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลมากมาย


วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 (รายการแข่งขันการปรุงอาหารเหนือในแบบสมัยใหม่)

ทีมที่1 นายอชิตพล ดีใจ และนางสาวประภัสสร เตี๋ยวบุตร (ได้รับเหรียญทองแดง)

ทีมที่2 นายกิตติโชติ วาศนาและนายวรกร โมกขะเวส (ได้รับเหรียญทองแดง)

วันที่ 8 กรกฏาคม 2560 (รายการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูเส้นข้าวซอยฟรีสไตล์)

ทีมที่1 นางสาวณิชา เอมทอง (ได้รับเหรียญทองแดง)

ทีมที่ 2 นางสาวอรยา ภัทรสิรวรกุล (ได้รับประกาศนียบัตร)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2560 (รายการแข่งขันการปรุงอาหารเมนูสร้างสรรค์จากไส้อั่ว)

ทีมที่1 นางสาวศุภศิริ น้อมรักศักดิ์ศรี (รางวัลชมเชยอันดับ 3 เหรียญทองแดง)

ทีมที่ 2 นางสาวแพรวา เศวตวิมล (รางวัลชมเชยอันดับ 1 เหรียญเงิน)