A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: controllers/press_release.php

Line Number: 13

School of Management, Mae Fah Luang University | Congrats!! นางสาว นิธิกานต์ ประทุ่มรุ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 28 คน ในการเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19
Congrats!! นางสาว นิธิกานต์ ประทุ่มรุ่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 28 คน ในการเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19
Date: 9 Aug 2017

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาว นิธิกานต์ ประทุ่มรุ่ง 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการการบิน)

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "1 ใน 28 คน"

ในการเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 

The XIXth World Youth Students Festival 

ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย 

ที่จัดขึ้นโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างเชื้อชาติและวัฒนธรรม และหารือ

บทบาทของเยาวชนในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบัน