กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมติวเสริมเพิ่มกำลังใจ ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2-2557
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันมหิดล และ Open House 5 สำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑
 

 

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์สมัครประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการในการประชุม EAMSC 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์กีฬา มฟล
การประเมินการสอนอาจารย์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
 
<< May 2016 >>
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Present day
Calendar
 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570