ใบสมัครรับเป็นต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ
ใบสมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แบบคำขอทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง‏
กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 

 

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์สมัครประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการในการประชุม EAMSC 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์กีฬา มฟล
การประเมินการสอนอาจารย์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
 
<< August 2016 >>
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Present day
Calendar
 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570