ใบสมัครรับเป็นต้นสังกัด เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ
ใบสมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
แบบคำขอทุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง‏
กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง
 

 

การประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาแพทย์สมัครประกวดแข่งขันผลงานทางวิชาการในการประชุม EAMSC 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพของศูนย์กีฬา มฟล
การประเมินการสอนอาจารย์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558
 
<< April 2017 >>
SunMonTueWedThuFriSat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Present day
Calendar
 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570