หน้าแรก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< August 2017 >
SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
Staff
 
ผู้บริหาร
กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
กลุ่มสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
เจ้าที่หน้าประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th