สำนักวิชานวัตกรรมสังคมร่วมกับสำนักงานกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม SE101   เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในโอกาสครบรอบ 1 ปี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม หัวข้อ "Social Innovation for the Society We Shape" โดยรศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และ Dr. Mari Katayanagi มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา   ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการเสนอโครงร่างวิจัยในหัวข้อ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเชิงพื้นที่”

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :