ปัจฉิมโอวาท จากอธิการบดีถึงบัณฑิตใหม่ ให้ใช้ความรู้ความสามารถ บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต   ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมจับคู่บัดดี้ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน

 

           
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :