นักศึกษาปัจจุบัน

 
ข่าว

ม.ค.
17
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
ม.ค.
17
การประชุม Industrial R&D Fund Fair
ม.ค.
18
งานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA 34th
ม.ค.
18
พิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
ม.ค.
18
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์ Multiple Mini Interview”


ระบบบริการออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
เรื่องที่น่าสนใจ

 
ทุนการศึกษา

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :