ข่าวเด่น

มฟล. จัดค่ายอาจารย์มืออาชีพ 2563 เน้นย้ำการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งและการจัดการสอนแบบ OBE

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

สนว.การแพทย์บูรณาการและโครงการทันตกรรมบรมราชชนนี ร่วมออกหน่วย พอ.สว.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี