ข่าวเด่น

มฟล. จัดงาน MFU Innovation Day 2019 แสดงผลงานและนวัตกรรมตอบรับ Thailand 4.0

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

MFii เปิดบ้านรับ Startup Thailand League : coaching Camp ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

มฟล. ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ หวังให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น นักศึกษานานาชาติ ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ