ข่าวเด่น

มฟล.เปิดกิจกรรม MFU Learning Innovation Week 2022 INSPIRING NEXT(ED)UCATON

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

งานให้คำปรึกษาฯ ห่วงใยสุขภาพใจนักศึกษา จัดอบรมทักษะการเป็นผู้ช่วยเหลือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น งานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

มฟล.จัดโครงการพัฒนาทักษะครูสมัยใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

มฟล. จัดการอบรม Intensive Course ให้แก่ครูและนักเรียนต้นแบบ สาระวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการสนับสนุนของกองทุน EEC

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี ศูนย์บริการวิชาการ สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชาศิลปศาสตร์

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน MFU-GSB Football Cup ทีม ‘พีเอสดี สปอร์ต’ คว้าแชมป์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์กีฬา มฟล. จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน MFU-GSB Football Cup มีทีมจากเชียงรายและใกล้เคียงเข้าร่วมคึกคัก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี มฟล. มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้นำนักศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงความต้องการนักศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ให้เข้าร่วมโดยสมัครใจ มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น อธิการบดี ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา

มฟล.ต้อนรับคณะ วตท.31

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น