ข่าวเด่น

มฟล.เปิดกิจกรรม MFU Learning Innovation Week 2022 INSPIRING NEXT(ED)UCATON

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.ต้อนรับคณะ วตท.31

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มฟล.จัดพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม ‘สัมพันธ์ ศรีสุวรรณ’

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

อธิการบดีเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ในการประชุมผู้บริหาร มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

ข่าวย้อนหลัง