ข่าวเด่น

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา