ข่าวเด่น

มฟล. ได้รับ 4 ดาวคุณภาพจาก QS World University Ranking 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

อธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ ติดตามรายวิชา Anti-Corruption

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

อธิการบดีมอบนโยบายจัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2021 ตอบโจทย์เด็ก GEN Z

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร SDG04 SDG05 SDG10 ข่าวเด่น #ส่วนพัฒนานักศึกษา

ข่าวย้อนหลัง