ข่าวเด่น

สวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. จัดกิจกรรม 'ดอยแง่มงามอร่ามตา ด้วยพฤกษานานาพรรณ ครั้งที่ 5' ปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. จับมือ ธ.ออมสิน อบรมชุมชน 'มหาวิทยาลัยประชาชน 2562'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

MFii ร่วมต่อยอดผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรมภาคเหนือตอนบน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม