ข่าวเด่น

U2T MFU สอนทำเจลแอลกอฮอล์ให้เครือข่าย 15 ตำบล เพื่อนำไปมอบให้ชุมชนป้องกันตนเองจากโควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG01 SDG03 SDG04 SDG11 ข่าวเด่น ศูนย์บริการวิชาการ U2T MFU

นักศึกษา มฟล. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่6 มอบเงินบริจาคแก่ รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. สมทบช่วย รพ.สนาม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ

มฟล. ผนึกกำลังภาคีร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG03 SDG10 SDG11 ข่าวเด่น MFU Wellness Center ศูนย์บริการวิชาการ U2T MFU

มฟล. ตั้งจุดรับหน้ากากอนมัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ CEWT

รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานจากท่าอากาศยาน เชียงราย สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. รับบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด จากบริษัท สยามแม็คโคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทางการแพทย์

หมวดหมู่ข่าว: medical-กิจกรรมศูนย์การแพทย์ มฟล. ข่าวเด่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง