ข่าวเด่น

อธิการบดี มฟล. มอบโอวาทนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 หวังให้เป็นหมอที่ดีของพี่น้องประชาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น อธิการบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มฟล.จัดอบรมผลิต ‘ผลิตภัณฑ์สำหรับนวด’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น