ข่าวเด่น

อาชีวอนามัยร่วมพัฒนาการดูแลสุขภาพในคนทำงานคัดแยกขยะจังหวัดบุรีรัมย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. จัดอบรม Zero Waste ปีที่ 4 ให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ

ส่วนประชาสัมพันธ์ จัด Sip & Talk กระชับความสัมพันธ์ PR Network

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์

'ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน' คอนเสิร์ตปิดค่ายดนตรีและค่ายขับร้อง ณ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล.ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัด อบรมค่ายดนตรีและค่ายขับร้องให้แก่เยาวชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์

มฟล.จัดโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติสร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์ธรรมชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ศูนย์บริการวิชาการ

มฟล.ปลูกต้นไม้กว่า 2,200 ต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

มฟล. ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 7 ปีซ้อน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น วิจัย รางวัล MFU Rankings